Informatie rondom Corona
16 maart 2020

Informatie rondom Corona

Beste Lezer,

Sinds het Coronavirus eind februari definitief is vastgesteld in Nederland, heeft Interswitch maatregelen getroffen om de dienstverlening zo optimaal te kunnen blijven voortzetten.

Wij volgen hierbij steeds de richtlijnen van het RIVM. Ook volgen wij de op 12 en 15 maart aangekondigde nieuwe maatregelen vanuit de overheid.

Twee zaken zijn voor Interswitch op dit moment het meest belangrijk:

  • Bescherming van de medewerkers
  • Continuïteit van onze dienstverlening

Om verspreiding van ziekteverwekkende virussen en bacteriën te voorkomen zijn verschillende hygiëne maatregelen genomen. Samen zijn we verantwoordelijk om verdere verspreiding van het Corona virus zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom zullen afspraken met onze -nieuwe- klanten en leveranciers vanaf heden, in ieder geval tot en met 6 april, telefonisch of via Skype plaats vinden.

Om de continuïteit van de werkzaamheden en de dienstverlening aan onze klanten te waarborgen wordt naar aanleiding van het advies van RIVM tijdelijk “op afstand werken”  ingezet. In ieder geval tot en met 6 april a.s.

 

Bent u al klant van de telefoondienst van Interswitch?

Heeft uw organisatie gewijzigde instructies en/of aangepaste openingstijden?

Gaat u extra doorschakelen? Bijvoorbeeld door een bedrijfssluiting door Corona?

Wilt u tijdens het thuiswerken uw bereikbaarheid voor klanten borgen en wilt u meer telefoon doorschakelen dan normaal?

Dit is allemaal geen enkel probleem. Geef dit, indien mogelijk, wel aan ons door. Wij kunnen uw belscript dan actueel houden.
U kunt de wijzigingen doorgeven aan onze afdeling Customer Care.

 

Informatie via website

Mocht de situatie veranderen en hierom vragen dan zal verdere communicatie met betrekking tot de ontwikkelingen rondom het Coronavirus verlopen via de homepagina onze website: www.interswitch.nl

Namens het gehele team van Interswitch veel gezondheid toegewenst!
Ingrid Hitipeuw,
Customer Service Director