Skip to content


Privacy en
Cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 04/07/2019.

Middels onze website (https://www.interswitch.nl) worden er persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Als Interswitch respecteren wij de privacy van bezoekers van onze website en dragen wij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de privacywetgeving verwerken. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

 • Naam;
 • Bedrijfsnaam (optioneel);
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • IP-adres;
 • Cookie ID;
 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht;
 • Cv;
 • Motivatiebrief;
 • Eventuele referenties;
 • Overige sollicitatiegegevens;
 • Reviews en cases.

Het is niet zo dat we altijd alle gegevens van u gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot een aantal van bovengenoemde soorten gegevens. Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken.


Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het opnemen van contact met u, wanneer u hierom hebt verzocht;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website via cookies;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten via cookies;
 • het werven en selecteren van nieuwe medewerkers;
 • het weergeven van reviews en cases.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij daartoe wettelijke verplicht zijn.


Contact opnemen

Via onze website kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week direct contact met ons opnemen, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier. Zo kunt u een aanvraag doen, wijzigingen doorgeven, vragen stellen, een terugbelverzoek indienen of feedback achterlaten. Voor het contactformulier gebruiken wij uw (bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) en het bericht dat u ons verstuurt. Wij gebruiken deze gegevens om op uw verzoek contact met u op te nemen en dit netjes af te kunnen handelen. Wij bewaren deze gegevens totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie of zolang het nodig is om uw verzoek af te handelen. Indien het een informatieverzoek betreft beschouwen wij dit als een “ lead”  en bewaren wij de gegevens 2 jaar . Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Wij verwerken deze gegevens op basis van de overeenkomst die we met u hebben, namelijk de contactaanvraag.


Reviews en cases

U kunt een review schrijven over de door ons verleende dienst(en). Op deze manier kunt u laten weten wat u van onze dienstverlening vindt. Hiervoor kunnen wij uw (bedrijfs)naam, functie, profielfoto of logo en het door u geschreven bericht gebruiken. Wij verzamelen deze gegevens zodat voor ons en anderen duidelijk is wie de review heeft geschreven. Door een review te schrijven geeft u ons toestemming om deze gegevens te verwerken. Wij bewaren deze gegevens tot dat u verzoekt om verwijdering van de gegevens en daarmee uw toestemming intrekt.


Remarketing


We maken gebruik van remarketing met Google AdWords, LinkedIn en Facebook in onze advertenties. U kunt hiervoor geselecteerd worden indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Remarketing houdt in dat onze advertenties aan u op andere websites worden getoond op basis van de informatie over uw eerdere bezoek(en) aan onze website.

Google, LinkedIn en Facebook zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Deze bedrijven zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Bekijk voor meer informatie de instellingen voor advertenties van Google en het cookiebeleid van LinkedIn en Facebook.


Solliciteren

U kunt bij ons solliciteren. Om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, gebruiken wij uw cv, motivatiebrief, eventuele referenties, en overige sollicitatiegegevens. Als u bij ons komt werken, gebruiken we deze gegevens om uw arbeidsovereenkomst uit te kunnen voeren.

Een social media- en Google-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij zoeken hiervoor op uw naam op Google, en uw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of om een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken.

Naast een social media- en Google-onderzoek kan ook een assessment onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Voor bepaalde functies is het namelijk noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat sollicitanten over bepaalde kwaliteiten beschikken die belangrijk zijn voor de betreffende functie. Mocht een assessment noodzakelijk zijn, zullen we u voorafgaand aan het assessment informeren over de manier waarop wij met uw gegevens voor dit doeleinde zullen omgaan.

De sollicitatiegegevens bewaren wij tot een jaar nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij nog contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de eerste contractperiode opnieuw vrijkomt. Wanneer we op dit moment geen functie kunnen aanbieden, maar verwachten dat er in de nabije toekomst een geschikte functie voor u vrijkomt bij ons, kunnen we – met uw toestemming – uw sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zo lang dit noodzakelijk is.


Andere bewaartermijnen

De gegevens die via onze website worden verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren. Uw factuurgegevens worden bijvoorbeeld zeven jaar bewaard, volgens de fiscale bewaarplicht voor de Belastingdienst.


Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten.

Wanneer dit nodig is om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan de volgende partijen:

 • onze IT-dienstverleners;
 • onze betalingsdienstverleners;

Wij zullen deze derden houden tot vertrouwelijkheid van de gegevens en wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens delen met derden, als wij dit op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak verplicht zijn, of als wij dit noodzakelijk achten in het kader van het voorkomen of stoppen van illegale activiteiten of bij overtredingen van ons beleid.


Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw persoonsgegevens en communicatie.


Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Op onze website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

 • Technische of functionele cookies: deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en om de door uw opgegeven voorkeuren op te slaan. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.
 • Analytics cookies: deze cookies worden gebruikt om inzichtelijk te maken hoe u onze website gebruikt. Door middel van deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien welke (sub)pagina’s u bezoekt en hoe lang uw bezoek aan onze website duurt. Deze inzichten gebruiken wij vervolgens om de website nog beter en gebruiksvriendelijker te maken. Wij maken gebruik van Google Analytics en Hotjar om te kijken wat
 • Advertentiecookies: deze cookies worden gebruikt om het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.
 • Trackings- Cookie: wij maken gebruik van Leadinfo. Er worden 2 analytische cookies geplaatst door LeadInfo. We gebruiken LeadInfo om inzicht te krijgen in welke bedrijven onze website bezoeken. LeadInfo koppelt het bedrijf aan een  een IP-adres. Lees de veelgestelde vragen met betrekking tot het gebruik van LeadInfo en de AVG wet.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw toestemming voor het gebruik van deze cookies.


Hotjar


Interswitch maakt gebruik van Hotjar om bij te kunnen houden en te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. Hotjar is een dienstverlening die ons beter helpt te begrijpen hoe bezoekers onze website ervaren. We houden hiermee bij hoeveel tijd bezoekers doorbrengen op de website, welke pagina’s zij bezoeken, waar men op de pagina klikt, tot hoe ver men scrolt en de muis activiteit van de bezoeker. Hotjar verzamelt daarnaast de volgende informatie van bezoekers: het apparaat type (desktop, tablet of gsm), de beeldschermresolutie, de webbrowser en het besturingssysteem. Deze informatie gebruiken we om de data die door Hotjar verzameld wordt makkelijker te kunnen analyseren. Informatie die door de gebruiker wordt ingevuld (voorbeeld: contactformulieren), wordt niet door Hotjar verzameld of opgeslagen. De gegevens die binnenkomen zijn volledig geanonimiseerd. Alle ingevoerde karakters worden automatisch vervangen door een asterisk (*), zodat uw privacy wordt gewaarborgd.

De gegevens die door Hotjar worden verzameld, worden opgeslagen op servers in Malta. Malta behoort tot de Europese Economische Ruimte (EER). De verwerking van uw gegevens door Hotjar blijft binnen de EU, waarbij Hotjar zorg draagt voor het waarborgen van een beschermingsniveau dat voldoet aan de Europese wet- en regelgeving. Bekijk voor meer informatie het Cookiebeleid van Hotjar


Noodzakelijk (2)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.


Statistieken (3)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”


Marketing (2) / (5)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Wij hebben afspreken gemaakt met deze bedrijven over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Aanbieder, vestigingsplaats en waarborgen: Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten. Google is Privacy Shield-gecertificeerd.

Naam: Google Analytics

Soort: Analytics

Doel:  Google Analytics: · Registreert een unieke ID om statistische gegevens te genereren over het gebruik van de website;  · Meet het (terugkeren) bezoek aan de website; · Maakt onderscheid in de verschillende soorten gebruikers. Google verkrijgt hiermee een deel van uw IP-adres. Wij hebben Google niet toegestaan om uw gegevens voor andere Google-diensten te gebruiken. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op.

Bewaartermijn: 2 jaar + sessie

Link naar Privacyverklaring: Privacyverklaring

Aanbieder, vestigingsplaats en waarborgen: Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten. Google is Privacy Shield-gecertificeerd.

Naam: GA Audiences

Soort: Advertentie

Doel: Google AdWords gebruikt GA Audiences om websitebezoekers die zich naar klanten converteren opnieuw te betrekken op basis van het onlinegedrag van de bezoeker op verschillende websites.

Bewaartermijn: Sessie

Link naar Privacyverklaring: Privacyverklaring

Aanbieder, vestigingsplaats en waarborgen: Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten. Google is Privacy Shield-gecertificeerd.

Naam: DoubleClick

Soort: Analytics

Doel: DoubleClick verbetert advertenties op basis van wat relevant is voor een gebruiker, rapportage over campagneprestaties en het voorkomen dat websitebezoekers advertenties te zien krijgt die al gezien zijn.

Bewaartermijn:  Sessie

Link naar Privacyverklaring: Privacyverklaring

Aanbieder, vestigingsplaats en waarborgen: Smartlook, gevestigd in Tsjechië.

Naam: Smartlook

Soort: Analytics

Doel: Smartlook kan hiermee uw IP-adres, klikgedrag en informatie over uw apparaat verkrijgen.

Bewaartermijn: Sessie

Link naar Privacyverklaring: Privacyverklaring

Aanbieder, vestigingsplaats en waarborgen: Interswitch / Cookiebot

Naam: CookieConsent

Soort: HTTP Cookie

Doel: Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.

Bewaartermijn: 1 jaar

Link naar Privacyverklaring: Privacyverklaring

Aanbieder, vestigingsplaats en waarborgen: Interswitch (hosting)

Naam: PHPSESSID

Soort: HTTP Cookie

Doel: Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.

Bewaartermijn: Sessie

Aanbieder, vestigingsplaats en waarborgen: Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten. Google is Privacy Shield-gecertificeerd.

Naam: _dc_gtm_UA-#

Soort: HTTP Cookie

Doel: Gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen.

Bewaartermijn: Sessie

Link naar Privacyverklaring: Privacyverklaring

Aanbieder, vestigingsplaats en waarborgen: Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten. Google is Privacy Shield-gecertificeerd.

Naam: _ga

Soort: HTTP Cookie

Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Bewaartermijn: 2 jaar

Link naar Privacyverklaring: Privacyverklaring

Aanbieder, vestigingsplaats en waarborgen: Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten. Google is Privacy Shield-gecertificeerd.

Naam: _gid

Soort: HTTP Cookie

Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Bewaartermijn:  Sessie

Link naar Privacyverklaring: Privacyverklaring

Aanbieder, vestigingsplaats en waarborgen: Google.com

Naam: Ads/ga-audiences

Soort: Pixel Tracker

Doel: Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die waarschijnlijk tot klanten zullen converteren, opnieuw te binden op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites.

Bewaartermijn: Sessie

Link naar Privacyverklaring: Privacyverklaring

Aanbieder, vestigingsplaats en waarborgen: Google-analytics.com

Naam: Collect

Soort: Pixel Tracker

Doel: Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Bewaartermijn: Sessie

Link naar Privacyverklaring: Privacyverklaring

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Social media buttons

Wij maken op onze website gebruik van social media buttons. Hierdoor kan u, door hierop te klikken, worden doorgeleid naar de betreffende pagina van Interswitch op verschillende social medianetwerken. Websitebezoekers krijgen hierdoor de optie om Interswitch te volgen en om content te delen binnen het eigen netwerk. Social media buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code die afkomstig zijn van de social medianetwerken. Hier hebben wij geen invloed op en hiervoor hoeft ook geen toestemming te worden gevraagd. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken:

 

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • u kunt uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
 • u kunt verzoeken om inzage in de gegevens die we van u verwerken;
 • u kunt ons vragen om uw gegevens naar een derde partij te sturen;
 • u kunt altijd uw toestemming intrekken;
 • u kunt een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van uw gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn;
 • u kunt bezwaar maken tegen een bepaald gebruik, zoals profilering;
 • u kunt verzoeken om beperking van de verwerking.

Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar privacy@interswitch.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 020-5160160.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogtes stellen.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Bedrijf:                Interswitch BV
Adres:                  Poeldijkstraat 4
‘Gebouw HeemstedeVeste’
1059 VM Amsterdam
Telefoon:            020-5160160 (24/7)
E-mail:                privacy@interswitch.nl
KvK:                      33234126

Gratis kostenindicatie?

Stel uw pakket samen