2 november 2015


E-mail opvang, tijdswinst en efficiëntie

E-mail wordt een steeds belangrijker communicatiemiddel en het afhandelen hiervan neemt steeds meer tijd in beslag.

Uit onderzoek blijkt dat werknemers 28% van de tijd bezig zijn met het afhandelen van e-mail.

Interswitch kan -een deel- van dit werk overnemen. Het uitbesteden van -een deel van- het afhandelen van e-mailverkeer kan tijdswinst of meer betekenen.

Wij handelen voor steeds meer bedrijven en instellingen -een deel van- het e-mailverkeer af en doen dit indien nodig 24 uur per dag.